RAPOARTE SI ANALIZE SPECIALE

➾ Realizarea unor rapoarte si analize complexe, in functie de specificul activitatii si cerintele conducerii, respectiv bugete de venituri si cheltuieli, Cash-Flow, analiza rentabilitatii firmei, global si pe departamente etc.
➾ Calculatie de costuri
➾ Expertiza contabila
➾ Refacerea contabilitatii aferenta perioadei precedente