CONTABILITATE GENERALA

➾ Inregistrarea contabila cronologica si sistematica a documentelor primare
➾ Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii
➾ Evidenta analitica si sintetica pentru clienti si furnizori, a celorlaltor creante si obligatii
➾ Evidenta conturilor de trezorerie (banci, casa, avansuri de trezorerie)
➾ Intocmirea lunara a balantei de verificare, registrului jurnal si a altor situatii contabile
➾ Calculul trimestrial al TVA si al impozitului pe venit/profit
➾ Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare
➾ Intocmirea raportarilor financiare semestriale si anuale (bilant, cont de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, anexe la bilant etc.) in conformitate cu legislatia in vigoare si depunerea acestora la organele competente
➾ Inventarierea si evaluarea patrimoniului la 31 decembrie, conform legislatiei in vigoare.